Nguyễn Ngọc Khanh

Chia sẻ tri thức - Kiến tạo tương lai.

Bài nổi trội

Tổng kết ngày tốt tháng 5 âm lịch năm Mậu Tuất 2018 tức từ 14/6/2018 đến 12/7/2018

Tổng kết ngày tốt tháng 5 âm lịch năm Mậu Tuất 2018 tức từ 14/6/2018 đến 12/7/2018

Tháng này tốt cho 2 con giáp Dần, Tuất. Đây là thời điểm thích hợp để gỡ gạc lại sự không thuận lợi từ đầu năm đến giờ, đồng thời tích lũy và phát triển dự định Đọc tiếp