Nguyễn Ngọc Khanh

Chia sẻ tri thức - Kiến tạo tương lai.


THAY ĐỔI HAY LÀ CHẾT

THAY ĐỔI HAY LÀ CHẾT

Đó chính là 1 thay đổi cục diện toàn bộ Thiên Ngọc sánh vai với tất cả các doanh nghiệp khổng lồ trên thường trường Việt Nam và vươn ra quốc tế Đọc tiếp