Nguyễn Ngọc Khanh

Chia sẻ tri thức - Kiến tạo tương lai.


Công nghệ in 3d là gì?

Công nghệ in 3d là gì?

Nhưng 3D trong công nghệ in 3D là một định nghĩa hoàn toàn khác với 3D mang tính mô phỏng mà ta đã nói ở trên. 3D ở đây là sản phẩm thật, Đọc tiếp