Nguyễn Ngọc Khanh

Chia sẻ tri thức - Kiến tạo tương lai.


Dạy con gái theo cách của ba

Dạy con gái theo cách của ba

Ba – là người đàn ông luôn dõi mắt theo từng bước trưởng thành của con cái. Dù ít khi lên tiếng dạy dỗ thường xuyên như mẹ, nhưng một khi Ba đã lên tiếng thì Đọc tiếp