Nguyễn Ngọc Khanh

Chia sẻ tri thức - Kiến tạo tương lai.


LÀM COPYWRITER LÀ LÀM CÁI GÌ?

LÀM COPYWRITER LÀ LÀM CÁI GÌ?

Đặt tên cho một sản phẩm mới. Đặt lại tên cho một sản phẩm. Đặt tên cho một Event, một chương trình Game Show do nhãn hàng tổ chức. Tóm lại là các thể loại tên. Đọc tiếp