Nguyễn Ngọc Khanh

Chia sẻ tri thức - Kiến tạo tương lai.


Chuyện người thứ 3

Chuyện người thứ 3

Vì thường 90% đàn ông có gia đình sẽ có điều kiện kinh tế hơn so với những người con trai mới lớn, vì họ phải nuôi VỢ CON của họ và người đàn ông có kinh tế hơn Đọc tiếp

Con gái tuổi Dần

Con gái tuổi Dần

Con gái tuổi Dần thường là những người có cá tính mạnh mẽ, có chủ kiến riêng của bản thân, hơi đanh đá, hơi bất cần, hơi xông xáo và ít chịu yên phận. Đọc tiếp