Nguyễn Ngọc Khanh

Chia sẻ tri thức - Kiến tạo tương lai.


Con gái tuổi Dần

Con gái tuổi Dần

Con gái tuổi Dần thường là những người có cá tính mạnh mẽ, có chủ kiến riêng của bản thân, hơi đanh đá, hơi bất cần, hơi xông xáo và ít chịu yên phận. Đọc tiếp