Nguyễn Ngọc Khanh

Chia sẻ tri thức - Kiến tạo tương lai.

Cách khấn đi lễ Chùa, đền đầu năm chủ cầu bình an, giải hạn, sức khoẻ, tài lộc, công danh

Cách khấn đi lễ Chùa, đền đầu năm chủ cầu bình an, giải hạn, sức khoẻ, tài lộc, công danh

Admin 0 243

Khấn hiểu nôm na là cách giao tiếp của chúng ta kết nối với thế giới tâm linh.
Trần sao thì âm vậy. Trên trần này nếu ta giao tiếp hay thì ta có thể nhờ vả được người nọ người kia. Nếu ta giao tiếp kém thì không ai sẽ muốn giúp đỡ ta cả. Tương tự thế trong việc khấn, khi khấn đúng và khấn đủ thì vạn sự sẽ dễ được linh ứng, vạn điều sẽ dễ được minh chứng.

Một bài khấn cần có đủ 5 điều sau đây:

** Đầu tiên cần khấn

Con Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần + 3 vái )
+ Tên con là:.....................................
+ Cư trú tại:.......................................

** Sau đó cần theo đủ dàn ý
1 -  Tạ: Cảm tạ Phật Thánh các bậc bề trên đã phù hộ độ trì trong suốt thời gian qua.
2  - Sám hối: Người trần mắt thịt không tránh được những lúc tham sân si, lỗi lầm trong cuộc sống, nay xin sám hối để được bề trên tha thứ.
3 - Xin: Yêu cầu kể lể về những vấn đề trong cuộc sống xin được giúp đỡ chở che.
4 - Hứa: Nguyện làm việc thiện, tránh làm việc ác, nguyện sửa đổi bản thân không phạm phải những sai phạm ở phần 2
5 - Lễ: Đây là lúc dâng lễ / công đức tuỳ tâm / hay đơn giản chắp tay lại vái 3 vái.
Con Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Bài khấn lễ Đền chủ cầu tài lộc, công danh, các vấn đề trong cuộc sống


"Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)
Con lạy 9 phương trời con lạy 10 phương đất. Con lạy chư Phật 10 phương con lạy 10 phương chư Phật. Con tấu lậy Cao Linh tối thượng VI diệu linh. Con vạn lậy thượng đế. Con tấu trình cha trời mẹ đất.
Tín chủ con:...............................................
Cư trú tại địa chỉ:........................................
Mang tâm thành chắp tay.
Lạy Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế
Lạy Đức Mẫu Liễu Hạnh ,
Lạy Đức Mẫu đệ nhất thiên tiên
Lạy Đức Mẫu đệ nhị thượng ngàn
Lạy Đức Mẫu đệ tam thoải cung
Lạy Tam Toà Thánh Mẫu
Lạy hội đồng tam phủ thục mệnh - tứ phủ vạn linh
Lạy hồn thiêng nước nhà, lạy hồn thiêng sông núi, anh linh tiên tổ
Mời các Ngài ngự gió, xin các Ngài Ngự Mây
Giáng về cảnh này
Ngự linh chứng lễ
Cung thỉnh Tam Toà Thánh Mẫu, vua cha Ngọc Hoàng, Tam Phủ công đồng, Tứ Phủ vạn linh, Hội đồng các quan, Bát bộ Sơn trang, Thập nhị quan Hoàng, thập nhị chầu cô, Thập nhị quan cậu, Ngũ lôi thiên tướng, Ngũ hổ thần quan, Thanh Bạch xà thần chứng giám cho tấm lòng thành của con
Con xin chân thành cảm ơn Đức Mẫu, Đức Cha, Đức Ông, Đức Bà, các Quan, các Cô, các Cậu đã phù hộ độ trì đùm bọc che chở cho gia đình con trong suốt thời gian qua. Nếu gia đình con có điều gì lầm lỡ, xin được tha thứ đại xá bỏ quá cho (Tạ)
Chúng con lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, si mê lầm lạc thành tâm xin sám hối, thề tránh điều dữ, nguyện làm việc lành (Sám hối + Hứa)

Trong năm Mậu Tuất này ngửa trông ơn các Mẫu, các Ngài, các Quan, các Cô, các Cậu từ bi gia hộ bao bọc chở che cho con tâm không phiền não, thân không bệnh tật, vận đáo hanh thông.
Kính mong Các Mẫu, các Ngài, các Quan, các Cô, các Cậu bao bọc cho gia đình con an khang thịnh vượng vạn sự như ý, khai tâm khai sáng, nhận biết được thời cuộc, xa lánh kẻ tiểu nhân, thân gần bậc tôn quý, nhân duyên vượng, tình duyên tốt, tài lộc dồi dào, sinh cư bình an, thân khang tuệ minh, diên sinh trường thọ, an cư lạc nghiệp, cư địa an bình, gia môn hưng vượng, tố sự hữu quý nhân phù trợ, vận đáo hanh thông, an định công thành danh toại, kinh doanh hữu đa khách hàng, doanh số tăng trưởng phát triển thịnh vượng, kiên định diện trường, trên dưới thuận hoà, sở cầu như ý, sở nguyện lòng tâm (Xin)
Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám. Chúng con người trần mắt thịt, nếu có gì lầm lỡ, xin các Mẫu và các Ngài, các Quan các Cô, các Cậu tha thứ đại xá bỏ quá cho chúng con.
Cẩn tấu (3 vái)"

Bài khấn lễ Chùa - chủ cầu bình an, giải hạn, sức khoẻ

"Con lạy 9 phương trời , con lạy 10 phương đất
Con lạy chư Phật mười phương , con lạy mười Phương chư Phật
Con lạy chư Vị Đức Phật , chư Vị Bồ Tát , chư Vị La Hán , chư Vị Hộ Pháp 
Tên con là:.............................................
Cư trú tại địa chỉ:....................................
Hôm nay con đến đây, tại Chùa..................
Xin được chân tâm bái tạ các Vị đã phù hộ độ trì cho gia quyến chúng con suốt thời gian qua , giúp đỡ chúng con được bình an, mạnh khoẻ trong cuộc sống (Tạ)
Chúng con người trần mắt thịt , tội lỗi đầy thân , việc dương chưa tỏ , việc âm chưa thấu , tham sân si đều có lúc phạm phải. Nếu có đôi điều lầm lỡ xin được nhất tâm sám hối mong các Vị tha thứ bỏ quá đại xá cho ( Sám hối )
Nay tân niên xuân tiết, 2018 Mậu Tuất ngửa trông ơn các Vị cho chúng con được giải sao giải hạn, tiêu ách trừ tai ương, an sinh bản mệnh, vững vàng bản tâm, thân gần bậc tôn quý, xa lánh kẻ tiểu nhân, không cho thị phi đố kị gây khó dễ trên trần thế. Các Vị độ cho chúng con được thân khang tuệ minh , diên sinh trường thọ, bền chí bền tâm, khai tâm khai sáng
Chúng con nguyện làm việc thiện, tránh làm việc ác, nguyện sửa đổi bản thân tránh phạm phải những lỗi lầm trên trần thế. Ngửa trông ơn các Vị phù hộ độ trì, đùm bọc chở che. Chúng con xin chân tâm bái tạ.
Con Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần )"

Lưu ý: Trong 1 số cách khấn sẽ có cách để thỉnh các Vị các Ngài về minh chứng cho khoá lễ. Tuy nhiên, cách này thường do các thầy cúng hoặc chỉ dùng trong cách khoá lễ lớn. Khi đi lễ đầu năm khấn đc theo đủ 5 điều đã rất là tốt rồi

Chúc các tình yêu đi lễ đầu năm an lành!

Bình luận