Nguyễn Ngọc Khanh

Chia sẻ tri thức - Kiến tạo tương lai.

Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp từ ngày 26/4/2017

Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp từ ngày 26/4/2017

Admin 0 9

Sở Công Thương Hà Nội vừa có thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy. Theo đó, Công ty Thiên Ngọc Minh Uy bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp từ ngày 26/4/2017. Phạm vi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp là trên toàn quốc.

Theo thông báo của Sở Công Thương Hà Nội, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: Bà Lâm Nữ. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 001/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) cấp lần đầu ngày 16/9/2014, cấp sửa đổi bổ sung lần thứ 07 ngày 7/11/2016.

Theo Sở Công Thương Hà Nội, căn cứ chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty này là theo công văn số 3497/BCT-QLCT ngày 24/4/2017 của Bộ Công Thương, Công ty đã nộp hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại Cục Quản lý cạnh tranh.

Theo quy định tại Nghị định 42/2014/NĐ-CP, sau khi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật. Người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty hoạt động bán hàng đa cấp tại địa bàn Hà Nội có bất kỳ khiếu nại về việc Công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ đối với mình có thể gửi yêu cầu tới trụ sở chính của Công ty tại A6/D11+A7/D11 đường Đồng Bông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Vài ngày trước, Cục Quản lý cạnh tranh đã công bố kết quả xử lý vi phạm Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy. Theo đó, Cục Quản lý cạnh tranh đã tiến hành điều tra theo quy định của Luật Cạnh tranh và ban hành quyết định xử lý đối với Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy trong đó phạt tiền 140.000.000 đồng đối với 03 hành vi vi phạm.

Cụ thể, công ty này đã ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với người tham gia bán hàng đa cấp không bao gồm đầy đủ các nội dung cơ bản theo quy định của pháp luật, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 24, Nghị định 42/2014/NĐ-CP; Không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đào tạo cơ bản về bán hàng đa cấp cho người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định pháp luật vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 20, Nghị định 42/2014/NĐ-CP; Duy trì nhiều hơn một mã số kinh doanh đa cấp đối với cùng một người tham gia bán hàng đa cấp vi phạm quy định tại điểm (p) khoản 1 Điều 5, Nghị định 42/2014/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý thị trường đã tiến hành xử phạt Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy tổng cộng 75.000.000 đồng đối với 2 hành vi không thông báo với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp sau khi sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp và Kinh doanh hàng hóa có nhãn ghi không đúng các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất hàng hóa.

Ngoài ra, theo báo cáo của các Sở Công Thương, trong năm 2016, Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy cùng các đại lý và người tham gia bán hàng đa cấp của mình đã thực hiện 80 lượt vi phạm đối với 13 hành vi quy định tại Nghị định 42/2014/NĐ-CP và pháp luật có liên quan tại 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, bị xử phạt tổng cộng hơn 1,5 tỷ đồng.

Bình luận