Nguyễn Ngọc Khanh

Chia sẻ tri thức - Kiến tạo tương lai.

Cục Quản lý Cạnh tranh đình chỉ hoạt động 3 công ty đa cấp

Cục Quản lý Cạnh tranh đình chỉ hoạt động 3 công ty đa cấp

Admin 0 9

3 doanh nghiệp là: Công ty TNHH My Fortuna, Công ty TNHH Zija Quốc tế và Công ty Cổ phần Zogo vừa bị Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) ra quyết định đình chỉ hoạt động.

I - Thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty Cổ phần Zogo.

Cục Quản lý cạnh tranh thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty Cổ phần Zogo như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Zogo

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 184 Thái Thịnh, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP Hà Nội

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: NGUYỄN THANH PHONG

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 051/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 17 tháng 8 năm 2015, cấp sửa đổi bổ sung lần thứ 01 ngày 21 tháng 10 năm 2015.

2. Phạm vi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: trên toàn quốc

3. Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: 15 tháng 7 năm 2016

4. Thông tin liên hệ tại trụ sở chính và tại địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp: Người liên hệ: Ông Nguyễn Thanh Phong; Điện thoại: 0948483391

5.Đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ với lý do Công ty chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp.

6. Thông tin về khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp đối với Công ty: Trong thời gian từ ngày 20 tháng 6 năm 2016 đến nay, Cục QLCT đã tiếp nhận đơn trình bày/khiếu nại/tố cáo đề tên 08 người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Zogo, gồm các ông/bà Nguyễn Đức Ngọc, Lê Thị Minh Dung, Nguyễn Thị Hồng Trang, Nguyễn Thanh Nga, Đoàn Thị Hợp, Phạm Văn Giang, Nguyễn Thị Thủy Nguyên, Trần Đình Tụy. Tới nay, Cục QLCT cũng đã nhận được văn bản rút đơn khiếu nại đề tên 08 người tham gia bán hàng đa cấp nêu trên.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Cục QLCT đăng tải Thông báo này, người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Zogo có quyền thông báo đến Cục QLCT về việc Công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Trường hợp không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp gửi tới Cục QLCT trong thời hạn nêu trên, Công ty Cổ phần Zogo được coi là đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP.

Cục QLCT ban hành văn bản chấp thuận giải tỏa ký quỹ cho doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP./.

II - Thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Zija Quốc tế.

Cục Quản lý cạnh tranh thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Zija Quốc tế như sau:

- Thông tin doanh nghiệp: Công ty TNHH Zija Quốc tế.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 17 Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

- Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp: tầng 22 tòa nhà Icon 4, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: Nguyễn Thanh Thủy.

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 038/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 26 tháng 3 năm 2015.

- Lý do chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: kinh doanh không hiệu quả.

- Phạm vi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: trên toàn quốc.

- Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: ngày 30 tháng 6 năm 2017.

- Thông tin liên hệ tại trụ sở chính: Người liên hệ: VŨ TỐ OANH, chức vụ: Nhân viên, Điện thoại: 0947240679, Email: oanhvu246@gmail.com.

- Thông tin liên hệ tại địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp: không có do doanh nghiệp không có hoạt động bán hàng đa cấp tại các địa phương.

Công ty TNHH Zija Quốc tế có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật (nếu có).

Người tham gia bán hàng đa cấp (nếu có) có bất kỳ khiếu nại về việc Công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp có thể gửi trực tiếp tới Công ty hoặc Cục QLCT để được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Cục QLCT thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.

III - Thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH My Fortuna.

Cục Quản lý cạnh tranh thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH My Fortuna như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp: Công ty TNHH My Fortuna

- Địa chỉ trụ sở chính: 37/M2 Khu đô thị Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: LƯƠNG VŨ THIỀU HOA

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 067/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 01 tháng 02 năm 2016.

2. Phạm vi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: trên toàn quốc.

3. Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: 12 tháng 02 năm 2017.

4. Thông tin liên hệ tại trụ sở chính: Người liên hệ: ĐỖ VIỆT DŨNG, chức vụ: nhân viên công ty, điện thoại 0975851567, email: dungdv@gmail.com.

5. Thông tin liên hệ tại địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp: Không có do doanh nghiệp không có hoạt động bán hàng đa cấp tại các địa phương.

6.Đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ với lý do Công ty chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp.

7. Thông tin về khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp đối với Công ty: Cục QLCT chưa tiếp nhận bất kỳ đơn nào của người tham gia bán hàng đa cấp khiếu nại Công ty TNHH My Fortuna.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Cục QLCT đăng tải Thông báo này, người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty TNHH My Fortuna có quyền thông báo đến Cục QLCT về việc Công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Trường hợp không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp gửi tới Cục QLCT trong thời hạn nêu trên, Công ty TNHH My Fortuna được coi là đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP.

Cục QLCT ban hành văn bản chấp thuận giải tỏa ký quỹ cho doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP./.

Bình luận