Nguyễn Ngọc Khanh

Chia sẻ tri thức - Kiến tạo tương lai.

CVKD buộc phải nhờ sự trợ giúp của Chính phủ

CVKD buộc phải nhờ sự trợ giúp của Chính phủ

Admin 0 1180

Sau nhiều ngày gặp lãnh đạo để giải quyết mọi việc nhưng bị trốn tránh thì CVKD buộc phải nhờ sự can thiệp của Chính Phủ.

Đợt trước bà Huy giám đốc hẹn 38 hộ hôm nay giải quyết nhưng hôm nay thì nhắn tin với luật sư bảo về. Đến ạ cái công ty này. Mọi người đành phải qua bên văn phòng chính phủ, rất nhiều băng rôn, khẩu hiệu đã được CVKD chuẩn bị đã được treo trước đại diện văn phòng chính phủ. 

Lời bàn: Móa cái lũ khốn nạn này trốn trốn cái mả cha chúng mày. Làm thế nào thì nói người ta 1 câu còn đằng này trốn. Chúng mày nghĩ nuốt vài trăm tỷ xong rồi luồn lách không bị pháp luật tri cứu là được à. Từ nay đừng có mà nghĩ làm ăn được nữa nhé. Mọi người lo mà rút tiền cổ đông đi kẻo nó hốt luôn!

Bình luận