Nguyễn Ngọc Khanh

Chia sẻ tri thức - Kiến tạo tương lai.

Dự án KIM PHỤNG TRIỀU DƯƠNG (Nuôi trồng NCC)

Admin 0 426

Trên toàn thế giới cây Ngưu Chương chỉ có ở Đài Loan, là cây trồng được Đài Loan bảo vệ nuôi trồng, còn được gọi là viên Ruby của Đài Loan, là giống cây quý hiếm trên thế giới.

Chính phủ đài Loan ủng hộ cho dự án nuôi trồng cây Ngưu Chương do chính phủ giám sát, có luật sư làm chứng nên tính đảm bảo về lợi nhuận cao. Joben là tập đoàn nghiên cứu, sản xuất NCC lớn nhất thế giới.

Dự án nuôi trồng cây Ngưu Chương

Dự án như sau:

1. Đối với đơn hàng:

- Đơn đặt hàng 6 triệu PV và 7 triệu PV: 8 đơn

- Đơn đặt hàng 5 triệu PV: 9 đơn

- Đơn đặt hàng 4 triệu PV: 10 đơn.

Bạn sẽ nhận về ngay 6 lọ Nấm NCC. Trong năm đầu chi phí cây giống, chi phí nuôi trồng, chi phí trồng rừng và chi phí sản xuất do công ty trả 11.242.000 VNĐ (16. 060 TWĐ), người sở hữu cây giống Ngưu Chương không phải chi trả những chi phí này. Từ năm thứ 2 trở đi, người sở hữu cây giống phải tự chi trả các chi phí trồng rừng, chi phí nuôi cây và chi phí sản xuất nấm Ngưu Chương Chi…. Có liên quan đến theo điều khoản hợp đồng cho hết năm thứ 10.

Đối với 1 ĐĐH được đổi, lợi nhuận đại lý được hưởng là 2.000.000 VNĐ/1 cây giống NC. Và được tính cùng với % đại lý trong tháng.

Vì số lượng nuôi trồng cây NC có hạn nên sau khi thực hiện dự án này cho đến ngày 28/2/2017 thì điều kiện đổi hàng nêu trên sẽ có thể thay đổi.

2. Lợi nhuận đại lý: 10% (tính theo PV).

3. Dự án này 85.000.000 VNĐ – PV tích lũy: 35.000.000 PV – được phép lựa chọn bất kỳ sản phẩm nào công ty đang kinh doanh để đủ số PV cần tích lũy. (Cần phải lấy hàng ngay). Nhận ngay về 6 lọ Nấm NCC. Trong năm đầu chi phí cây giống, chi phí nuôi trồng, chi phí trồng rừng và chi phí sản xuất do công ty trả người sở hữu cây giống Ngưu Chương không phải chi trả những chi phí này. Từ năm thứ 2 trở đi, người sở hữu cây giống phải tự chi trả các chi phí trồng rừng, chi phí nuôi cây và chi phí sản xuất nấm Ngưu Chương Chi…. Có liên quan đến theo điều khoản hợp đồng cho hết năm thứ 10.HỢP ĐỒNG CÓ THỂ CHUYỂN NHƯỢNG, CHI PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG LÀ 70.000 VNĐ = 100 TWĐ.

Bảng chi tiết về đầu tư dự án Nấm Ngưu Chương Chi

Chi phí trồng Nấm Ngưu chương chi

Tổng thu sau 10 năm là: 22 hộp NCC x 43.000.000 VNĐ (giá bán lẻ) = 946.000.000 VNĐ.

Lưu ý:

Sau 1 năm tính từ thời điểm ký hợp đồng "Cung cấp sản phẩm Ngưu chương nguyên sinh tại Đài Loan", người sở hữu gốc ngưu chương sẽ chủ động nộp phí thường niên (bao gồm phí trồng cây+phí nuôi nấm+phí sản xuất+thuế nhập khẩu) theo quy định trên hợp đồng (không quá thời gian trong tháng của thời điểm ký hợp đồng). Ví dụ: Hợp đồng ký vào 10/02/2017 thì đến năm 2018 cần hoàn tất việc nộp phí nuôi trồng trong tháng 02/2018. Nếu qua thời gian trên công ty JOBEN hiểu rằng người sở hữu hợp đồng tự ý hủy bỏ quyền lợi của bản thân trên gốc ngưu chương đó và hợp đồng đã ký với công ty JOBEN không còn hiệu lực.

  • Hình thức thanh toán: Đơn vị thu hộ
  • Tên tài khoản: Lâm Nữ
  • Số tài khoản: 1003203764
  • Tên ngân hàng: TMCP Sài Gòn - Hà Nội (chi nhánh Tây Nam Hà Nội)
  • Nội dung nộp ghi rõ: (Tên-CMND-Thị trường-Nộp phí nuôi trồng gốc ngưu chương năm 20...).
- Sau 1 tháng khi đã đóng phí người sở hữu gốc ngưu chương sẽ được nhận số lượng lọ ngưu chương chi tương ứng của năm tại Cơ sở.

- Việc chuyển nhượng hợp đồng ngưu chương chỉ có hiệu lực khi thực hiện tại Tổng Công ty Hà Nội và sau khi hoàn tất phí thường niên năm thứ 2 (đồng thời phải được thực hiện trước thời điểm nộp phí tường niên tiếp theo it nhất 1 tuần).

- Phí chuyển nhượng hợp đồng gốc ngưu chương là 70.000 đồng/lần và chỉ được chuyển nhượng 1 lần duy nhất).

- Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về việc thông tin liên lạc trong 10 năm bị gián đoạn nếu người sở hữu gốc ngưu chương thay đổi thông tin liên lạc mà không thông báo thay đổi.

- Thông báo thay đổi vui lòng nhắn tin vào số hotline: 01229.909.989

Bình luận