Nguyễn Ngọc Khanh

Chia sẻ tri thức - Kiến tạo tương lai.

LÀM COPYWRITER LÀ LÀM CÁI GÌ?

LÀM COPYWRITER LÀ LÀM CÁI GÌ?

Admin 0 23
Copywriter sẽ làm những thứ sau đây trong công ty quảng cáo, nhớ gì ghi nấy, không theo thứ ưu tiên tự:
- Nghĩ ý tưởng chủ đạo cho chiến dịch quảng cáo. Sau đó viết xuống rationale thật bóng bẩy văn chương, thật lừa tình vào. Kiếm hình minh hoạ. Thuyết trình và bảo vệ, bằng mọi thủ đoạn bán ý tưởng đó cho các bạn Marketer.
- Viết headline, sub headline, body copy cho print ad.
- Viết kịch bản TVC.
- Viết kịch bản Radio.
- Viết nội dung cho website và các thể loại dính dáng như Facebook status, nội dung Forum Seeding trong một chiến dịch có dan díu với Digital.
- Đặt tên cho một sản phẩm mới. Đặt lại tên cho một sản phẩm. Đặt tên cho một Event, một chương trình Game Show do nhãn hàng tổ chức. Tóm lại là các thể loại tên.
- Viết slogan (tagline).
- Viết lời bài hát, đồng dao, vè…
- Kiếm hình phụ các bạn Art Director cho nhanh, để còn được về sớm trước 9 giờ tối.
- Dịch tất cả thể loại tài liệu từ Anh sang Việt, Việt sang Anh.
- Kiểm tra lỗi chính tả trước khi đem đi in.
Nghĩ ý tưởng. Viết nó ra. Bán nó. Sửa nó theo comment của khách hàng. Vòng lặp chỉ đơn giản vậy thôi.
Dễ lắm, rảnh vô làm chơi!

Bình luận