Nguyễn Ngọc Khanh

Chia sẻ tri thức - Kiến tạo tương lai.

Nếu muốn đủ tiền thưởng phát cho CVKD theo đúng tiến độ thì doanh số các mảng của Công ty hiện nay cần bao nhiêu?

Admin 0 893

Công ty đang hứa trong năm 2018 sẽ bắt đầu thoát thưởng cho CVKD nhưng chúng ta cần xem xét liệu điều đó có khả thi?

Để thoát kịp thời gian hơn 1 năm chờ tiền thưởng thì tôi sẽ lấy vào thời điểm Công ty có doanh số cao nhất trong vòng 1 tháng là 120.000 thành tích đối với miền Nam và 200.000 thành tích đối với miền Bắc (mỗi thành tích tương đương 10.000.000 đồng). Chúng ta sẽ quy ra tiền doanh số của 2 miền để cho dễ tính: Miền Nam có 120.000 tt x 10.000.000vnđ = 1.200 tỷ đồng, Miền Bắc có 200.000 tt x 10.000.000vnđ = 2.000 tỷ đồng, vậy tổng 2 miền sẽ có 3.200 tỷ đồng. Công ty sẽ lấy 40% chi trả tiền hoa hồng  cho CVKD; 20% chi trả cho bọn nhân viên bố láo với CVKD, thuế, mặt bằng, điện, nước, hàng hóa...và Công ty lãi 40% để trả tiền thưởng. Vậy 40% của 3.200tỷ đồng là: (3.200.000.000.000vnđ x 40):100 = 1.280.000.000.000vnđ.

Bây giờ áp cho các mảng mới của công ty muốn có đủ tiền thoát kịp sau hơn 1 năm chờ đợi phải có điều kiện lợi nhuận lớn hơn hoặc bằng 1.280.000.000.000vnđ.

Chúng ta sẽ tiếp tục lấy lợi nhuận trên chia cho 8 mảng hiện tại đang kinh doanh với khả năng kinh doanh mang lại doanh thu từng mảng tôi sẽ chi luôn phần trăm với: HB và IE gánh 60% (HB: 60%, IE 40%), Thủ đạo thang gánh 10%, Vân Hải gánh 10%, Thần Bách gánh 5%, Đá phong thủy Thái Nhã gánh 5 %, Bất động sản Trung Thịnh gánh 5% và Cửa hàng Bengal Vintage gánh 5%. Quy ra tiền sẽ cụ thể như sau:

- HB và IE gánh 60%: (1.280.000.000.000vnđ x 60):100=768.000.000.000vnđ, Trong đó:

  • HB gánh 60%: (768.000.000.000vnđ x 60):100=460.800.000.000vnđ
  • IE gánh 40%: (768.000.000.000vnđ x 40):100=307.200.000.000vnđ

- Thủ Đạo Thang gánh 10%: (1.280.000.000.000vnđ x 10):100=128.000.000.000vnđ

- Phòng khám Vân Hải gánh 10%: (1.280.000.000.000vnđ x 10):100=128.000.000.000vnđ

- Thần Bách gánh 5%: (1.280.000.000.000vnđ x 5):100=64.000.000.000vnđ

- Đá phong thủy Thái Nhã gánh 5%:  (1.280.000.000.000vnđ x 5):100=64.000.000.000vnđ

- Bất động sản Trung Thịnh gánh 5%:  (1.280.000.000.000vnđ x 5):100=64.000.000.000vnđ

- Cửa hàng Bengal Vintage gánh 5%: (1.280.000.000.000vnđ x 5):100=64.000.000.000vnđ

Khả năng mang doanh thu của những mảng Thiên Ngọc Gờ Zúp đang kinh doan

Cùng nhìn vào thực tiễn của tất cả các mảng của Công ty:

1 - Hệ thống Spa HB - Health Beauty Time: 460.800.000.000vnđ/tháng

- Hiện tại trên cả nước hệ thống HB ước tính khoảng 150 cửa hàng spa. Vậy thì con số lợi nhuận mỗi cửa hàng spa cần đóng góp để đạt được mục tiêu thoát thưởng trên sẽ là: 3.072.000.000 đồng. Đến thời điểm hiện tại chưa có cửa hàng Spa nào đạt đến con số này, có vài cửa hàng Spa đạt hơn 1 tỷ vào ngày khai trương. Nếu muốn đạt con số trên thì có 2 cách: tăng doanh thu cửa hàng và tăng cửa hàng Spa. 

  • Tăng lợi nhuận thì cao tay được 20%. Vẫn không thấm vào đâu.
  • Tăng cửa hàng gấp 3 lần tương đương với 450 cửa hàng Spa. Nhưng chi phí cho các Spa hiện nay rất cao và tình hình kinh doanh của các Spa đang có dấu hiệu bão hòa nên cách này cũng khó đạt được. Nói chung cách này có khả thi hơn nhưng cần rất nhiều thời gian.

2 - Hệ thống cửa hàng IE - Health Life: 307.200.000.000vnđ/tháng


- Hiện nay trên toàn quốc có khoảng 120 cửa hàng IE. Vậy thì con số lợi nhuận mỗi cửa hàng spa cần đóng góp để đạt được mục tiêu thoát thưởng trên sẽ là: 2.560.000.000vnđ. Đến thời điểm hiện tại thì cửa hàng cao nhất chỉ đạt doanh thu khoảng 700 triệu. Nếu muốn tăng lợi nhuận đến con số cần đạt thì chỉ có cách tăng cửa hàng vì sản phẩm của IE khó tăng doanh thu. Số cửa hàng cần tăng khoảng 3,5 lần hiện tại, tầm 420 cửa hàng với điều kiện các cửa hàng phải duy trì 700 triệu mỗi tháng. Điều này chưa cửa hàng nào làm được cho đến hiện tại.
3 - Hệ thống chăm sóc đầu, vai cổ Thủ Đạo Thang: 128.000.000.000vnđ/tháng.

- Hiện nay trên toàn quốc có khoảng 100 cửa hàng. Vậy thì con số lợi nhuận mỗi cửa hàng spa cần đóng góp để đạt được mục tiêu thoát thưởng trên sẽ là: 1.280.000.000vnđ. Không biết mỗi cửa hàng 1 tháng 128 triệu hay không. Nói chung khó quá bỏ qua.
4 - Phòng khám Vân Hải128.000.000.000vnđ
- Hiện nay trên toàn quốc có khoảng 1 phòng khám. Vậy thì con số lợi nhuận mỗi cửa hàng spa cần đóng góp để đạt được mục tiêu thoát thưởng trên sẽ là: 128.000.000.000vnđ. Đắng...à mà thôi!

5 - Thần Bách: 64.000.000.000vnđ

- Hiện nay trên toàn quốc có khoảng 60 cửa hàng Thanbach Mart. Vậy thì con số lợi nhuận mỗi cửa hàng spa cần đóng góp để đạt được mục tiêu thoát thưởng trên sẽ là: 1.185.000.000vnđ. Ca này khó. Không biết cả hệ thống Thần Bách gồm cửa hàng và bán Online đạt con số trên chưa chứ đừng nói mỗi cửa hàng. Cơ bản xa vời lắm!
6 - Đá phong thủy Thái Nhã64.000.000.000vnđ


- Hiện nay trên toàn quốc có khoảng 1 cửa hàng. Vậy thì con số lợi nhuận mỗi cửa hàng spa cần đóng góp để đạt được mục tiêu thoát thưởng trên sẽ là: 64.000.000.000vnđ. Nói chơi thôi chứ còn lâu mới đạt được.

7 - Bất động sản Trung Thịnh64.000.000.000vnđ

 

- Giờ đất cát đang đứng mà mỗi tháng để Công ty con này đạt con số trên thì chỉ nằm ở có hi vọng. Căn bản đến giờ chưa thấy báo cáo gì. Chua!

8 - Cửa hàng Bengal Vintage64.000.000.000vnđ

- Lót dép ngồi hóng chứ không biết nói gì ^_^

Ngọc Khanh

Bình luận