Nguyễn Ngọc Khanh

Chia sẻ tri thức - Kiến tạo tương lai.

Tổng hợp các bài khấn Tết, Thần Tài, Ông Táo

Tổng hợp các bài khấn Tết, Thần Tài, Ông Táo

Admin 0 50

Thông thường mọi người thường cúng vái Tên, tuổi, địa chỉ là chưa đầy đủ nhé. Mỗi ngày, mỗi mùng đều có 1 bài khấn khác nhau. Đọc đúng chính xác bài khấn thì cầu nguyện mới linh ứng được.

1 - VĂN KHẤN LỄ ÔNG TÁO CHẦU TRỜI (23 tháng chạp):

"Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)
Con kính lạy Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo
Phủ Thần Quân
Tín chủ con là:
Sinh ngày: (âm lịch)
Cư trú tại địa chỉ: Quảng Nam tỉnh, xx Huyện, xx Xã, xx Thôn, xx Tổ (đọc theo thứ tự trên, nếu ở Tỉnh hay TP khác xin tự thay).
Hôm nay ngày 23 tháng chạp năm Đinh Dậu, tín chủ con xin được thành tâm sửa biện hương hoa vật phẩm, xiêm hài áo mũ, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén Tâm Hương dốc lòng bái thỉnh.
Chúng con xin kinh mời Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.

Gia quyến con xin chân thành bái tạ Đức Ngài đã phù hộ độ trì cho gia quyến chúng con trong suốt năm qua, giúp đỡ gia quyến chúng con vạn sự cát lành trong cuộc sống.
Chúng con người trần mắt thịt, tội lỗi đầy thân, chỉ biết chắp tay sám hối, chỉ biết chắp tay cầu nguyện, nếu có điều chi lầm lỡ xin Đức Ngài tha thứ bỏ quá đại xá cho.
Nay chúng con lễ bạc tâm thành, trước xin nhất tâm chân thành bái tạ, sau xin nguyện cầu Đức Ngài độ cho gia đình con trong năm Mậu Tuất được an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, ban tài ban lộc ban phước ban ân. Cho nhà cửa êm ấm, gia cảnh yên hoà, cơm no thịt đủ, hữu sự tất được an yên, vô sự thì gia quyến được cát lành.
Trẻ già, trai gái, ông bà, bố mẹ, con cháu đều vui tươi, trẻ khoẻ, thuận hoà, bình yên. Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám. Cẩn cáo!"
Con Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần )"

2 - VĂN KHẤN TẤT NIÊN:

"Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô Đương Lai Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật

Kính lạy:

- Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị Tôn thần

- Ngài Kim niên đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần

- Ngài Bản cảnh Thành Hoàng chứ vị đại vương.

- Ngài bản xứ Thần Linh, Thổ Địa, Ngài định phúc Táo quân. Các ngài định chủ long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần Linh cai quản trong xứ này.

- Chư gia Cao Tằng Tổ khảo tỷ liên linh nội ngoại.

Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp năm.....

Tín chủ của chúng con là:......................

Ngụ tại:...............................................

Trước Án toạn kính cẩn thưa trình: Đông tàn sắp hết, năm kiệt tháng cùng, xuân tiết gần kề, minh niên sắp tới. Nay là ngày 30 Tết, chúng con cùng toàn thể Gia quyến sắm sanh lễ vật hương hoa, cơm canh cụ soạn, sửa lễ tất niên, dâng cúng Thiên địa, Tôn thần, phụng hiến tổ tiên, truy niệm chư linh. Theo như thường lệ Tuế trừ cáo tế, cúi xin chư vị Tôn thần, Liệt vị Gia tiên, bản xứ tiền hậu Chủ hương linh, giáng lâm án tọa,  phủ thùy chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho toàn gia, lớn bé trẻ già, bình an thịnh vượng. Ai ai cũng chăm làm việc thiện, dù làm được vô số việc lành cũng không chấp công, kể công. Xin độ cho chúng con mọi duyên thuận lợi, công việc hanh thông. Người người được chữ bình an, tháng ngày được hưởng phần lợi lộc. Âm phù - Dương trợ, sở nguyện tòng tâm. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám. Cẩn cáo".

3 - VĂN KHẤN LỄ MỘ VÀO NGÀY 30 TẾT (Còn gọi là lễ Chạp):

"Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Kính lạy:

- Ngài Kim niên đương cai Thái tuế Chí đức Tôn thần, Kim niên hành binh, Công tảo phán quân.

- Ngài bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương.

- Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa tôn thần.

- Các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ long mạch Tôn thần, Tiền Chu Tước, Hậu Huyền Vũ, Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ cùng liệt vị Tôn Thần cai quản ở trong xứ này.

Kính lạy hương linh cụ:..........

Hôm nay ngày 30 tháng Chạp, nhằm tiết cuối đông sắp sang năm mới.

Chúng con là:............................

Sắm sanh phẩm vật, hương hoa phù tửu lễ nghi, trình cáo Tôn thần, kính rước vong linh bản gia tiên tổ chúng con là:....................................

Có phần mộ tại đây về với gia đình đón mừng năm mới, để cho con cháu phung sự trong tiết xuân thiên, báo đáp ân thâm, tỏ lòng hiếu kính. Cúi xin Tôn thần phù thùy doãn hứa. Âm dương cách trở, bát nước nén hương, biểu tấm lòng thành cúi xin chứng giám. Cẩn cáo".

***Ngày 30 Tết thường ra mộ lễ tạ Thổ thần bồi bổ long mạch, xin rước vong linh gia tiên về nhà hoặc tử đường để đón năm mới (gọi là lễ Chạp).

4 - VĂN KHẤN LỄ GIAO THỪA TRONG NHÀ:

 "Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Kính lạy:

- Đức Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật

- Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn Thần.

- Long Mạch, Táo Quân, chư vị Tôn Thần.

- Các cụ tổ, tiên, nội, ngoại chư vị tiên linh.

Nay phút giao thừa năm:.............

Chúng con là:...........................

Ngụ tại:...................................

Phút giao thừa vừa tới nay theo vạn luật, tống cựu nghênh tân, giờ Tí đầu xuân, đón mừng Nguyên đán, tín chủ chúng con thành Tâm, sửa biện hương hoa vật phẩm, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dâng Phật thánh, dâng hiến tôn thần, tiến cúng tổ tiên, đốt nén Tâm hương dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con xinh kính mời:...................

Xem chi tiết nghi lễ và cách cúng giao thừa trong nhà và ngoài sân tại: https://www.nguyenngockhanh.com/post/van-khan-cung-giao-thua-tai-tu-gia-va-cach-sam-le

5 - VĂN KHẤN THẦN LINH TRONG NHÀ NGÀY MỒNG MỘT TẾT:

"Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Kính lạy:

- Đức Đương Lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.

- Phật Trời, Hoàng Thiên Hậu Thổ

- Chư vị Tôn Thần

Hôm nay là ngày mồng 1 tháng giêng, nhằm ngày Tết Nguyên Đán đầu Xuân, giải trừ gió đông lạnh lẽo, hung nghiệt tiêu tan, đón mừng Nguyên Đán xuân thiên, mưa móc thấm nhuần, muôn vật tưng bừng đổi mới, nơi nơi lễ tiết, chốn chốn tường trình.

Tín chủ con là:......

Ngụ tại:...............

Nhâm tiết minh niên sắm sửa hương hoa, cơm canh lễ vật bày ra trước án, dân cúng Thiên Địa Tôn Thần. Thiết nghĩ Tôn thần hào khí sáng lòa, ân đức rộng lớn. Ngôi cao vạn trượng uy nghi, vị chính mười phương biến hiện. Long thành vừa khởi, Tôn Đức càm thông, Cúi xin Giáng Lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho chúng con mọi người hoan hỷ vinh xương, con cháu cát tường khang kiện. Mong ơn Đương Cảnh Thành Hoàng, đội đức Tôn thần bản xứ, Hộ trì tín chủ, gia lộc gia ân, xá quá trừ tai. Đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối, sự nghiệp hanh thông, sở cầu như ý.

Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám. Cẩn cáo."

6 - VĂN KHẤN LỄ TẠ NĂM MỚI (Lễ hóa vàng ngày mồng 3 hoặc mồng 7 âm lịch):

"Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Kính lạy:..............

- Hoàng Thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần.

- Ngài Đương niên, ngài Bản cảnh thành hoàng, các ngài Thổ địa, Táo Quân, Long mạch, Tôn thần.

- Các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, nội ngoại tiên linh.

Hôm nay là ngày mồng 3 tháng giêng năm....

Tín chủ chúng con:.....................................

Ngụ tại:.....................................................

Thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật phù tửu lễ nghi, cung trần trước án. Kính cẩn thưa trình: Tiệc xuân đã mãn, nguyên đán đã qua, nay xin thiêu hóa kim ngân, lễ tạ Tôn thần, rước tiễn tiên linh trở về âm giới. Kính xin: Lưu phúc lưu ân, phù hộ độ trì, dương cơ âm mộ, mọi chỗ tốt lành. Cháu con được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng. Lòng thành kính cẩn, lễ bạc tiến dâng, lượng cả xét xoi, cúi xin chứng giám. Cẩn cáo."

7 - VĂN KHẤN THẦN TÀI - THỔ ĐỊA:

" Con lạy chín phương trời, mười phương đất.
Kính lạy Quan đương niên Hành khiển, Tề vương hành khiển, Ngũ miếu hành binh chi thần.
Kính lạy các Ngài Thành Hoàng bản cảnh chư vị đại vương.
Kính lạy Ông Địa – Thần Tài, ông chủ gia bà chủ đất, các phần hương linh khuất mặt khuất mày, các vị Tiền chủ Hậu chủ.
Con tên là:....
Năm sinh:....
Cửa hàng tại địa chỉ:...
Hôm nay là ngày ...tháng...năm (lịch âm 
Tín chủ con thành tâm sắm sửa lễ quả, trầu cau, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.
Khấu xin Thành Hoàng bản địa, Ông Địa – Thần Tài chứng minh cho lòng thành tâm khấn vái, xin chân thành cảm ơn chư vị thần linh đã phù hộ độ trì cho con trong suốt thời gian qua.
Chúng con người trần mắt thịt, việc dương chưa tỏ việc âm chưa thấu, nếu có điều gì lầm lỡ mong các Ngài bỏ qua đại xá cho chúng con.
Cẩn xin chư vị thần tài thổ địa phù hộ độ trì cho con được cư địa an bình , gia môn hưng vượng.
Vận đáo hanh thông, an định công thành danh toại, kinh thương hữu đa khách hàng, doanh số tăng trưởng phát triển thịnh vượng, tài lộc dồi dào.
Bách sự như ý, sở nguyện tòng tâm
Mong chư vị gia ân tác phúc cho cửa hàng (cơ quan, công ty) con được đắc địa, đắc lợi, đắc tài, đắc lộc. Không cho chúng tiểu nhân quấy nhiễu , độ cho con có quý nhân hỗ trợ.
Chúng con người trần mắt thịt, nếu có gì lầm lỡ, xin các Ngài đại xá bỏ quá cho
Con xin Thành Hoàng bản địa, Ông Địa – Thần Tài, ông chủ gia bà chủ đất, các phần hương linh, chư vị Tiền chủ Hậu chủ chứng giám cho lòng thành khấn vái. Kính bái.
Khấn xong, vái hay lạy ba cái
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần )"

8 - KHẤN CÚNG NGÀY 1 BÀ 15 HÀNG THÁNG (tại nhà

"Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

- Con lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

- Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy ngài Đông Thần Quân

- Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch

- Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần

- Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần

- Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là: ……………………………
Ngụ tại: ………………………………
Hôm nay là ngày … tháng … năm … tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa. Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót thương tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)"

Bình luận