Nguyễn Ngọc Khanh

Chia sẻ tri thức - Kiến tạo tương lai.

Tổng kết tuổi xông nhà, mở hàng, hướng xuất hành cho các tuổi từ 1980 - 2000 Nam mạng

Tổng kết tuổi xông nhà, mở hàng, hướng xuất hành cho các tuổi từ 1980 - 2000 Nam mạng

Admin 0 62

- Hướng tốt dành riêng cho tuổi (khuyến khích chọn khi đi 1 mình , hoặc mình là chủ gia đình) và hướng tốt theo ngày mùng 1 âm năm 2018 (khuyến khích chọn khi đi theo nhóm, nhiều người). Tuy theo dự định năm mới của bạn là gì, mong muốn điều gì, xin tự chọn hướng xuất hành.

- Trong trường hợp bạn đã xem và không quen được ai đúng tuổi để nhờ xông nhà, mở hàng riêng có thể chọn các tuổi chung dưới đây để nhờ:

 • Tuổi 1996 - tốt 8/10 - Gia chủ tuổi Ngọ, Mão, Dậu không nên nhờ.
 • Tuổi 1989 - tốt 9/10 - Gia chủ tuổi Dần, Thân, Hợi không nên nhờ.
 • Tuổi 1983  - tốt 8/10 - Gia chủ tuổi Dần, Thân, Tỵ không nên nhờ.
 • Tuổi 1981 - tốt 9/10 - Gia chủ tuổi Tý, Ngọ, Mão không nên nhờ.
 • Tuổi 1975 - tốt 8/10 - Gia chủ Tí, Ngọ, Dậu không nên nhờ.
 • Tuổi 1959 - tốt 9/10- Gia chủ Dần, Thân, Tỵ không nên nhờ.
 • Tuổi 1953 - tốt 8/10- Gia chủ Dần, Thân , Hợi không nên nhờ.

***Người xông nhà, mở hàng nên là người tốt tính, vui vẻ, cởi mở, xuề xoà, thoáng trong chi tiêu.

- Những người không nên xông nhà, mở hàng:

 • Thìn, Tuất, Sửu, Mùi không nên xông nhà, mở hàng vì tứ hành xung với năm.
 • Dần, Ngọ cũng không nên xông nhà, mở hàng vì đang hạn tam tai.
 • Người vừa có tang, phụ nữ mới sinh nhưng phụ nữ đang mang thai không vấn đề.
 • Phụ nữ đang đến kỳ.
 • Người ki bo, bần tiện, xấu tính, vừa phá sản, thua lỗ.

1 - Tuổi 1980:
+ Hướng xuất hành tốt mùng 1:

 • May mắn, thuận lợi: Tây Bắc.
 • Tiền bạc, tài lộc: Đông Bắc.
 • Tốt tổng quan: Tây
 • Gặp quý nhân giúp đỡ trong cuộc sống: Tây Nam
 • Hỉ thần (Cưới xin-Con cái): Đông Bắc.
 • Tài thần (Kinh doanh buôn bán, khởi sự công việc, tài lộc sự nghiệp, học hành thi cử): Chính Nam

+ Màu sắc nên mặc đầu năm: Đen, Xanh lá cây, Hồng.

+ Tuổi nên nhờ xông nhà, mở hàng: 1997, 1996, 1982, 1975, 1966, 1967.

+ Tuổi nên tránh nhờ: Tất cả các con giáp Dần, Thân, Tỵ, Hợi.

2 - Tuổi 1981:
+ Hướng xuất hành tốt mùng 1:

 • May mắn, thuận lợi: Nam
 • Tiền bạc, tài lộc: Đông Nam
 • Tốt tổng quan: Đông
 • Gặp quý nhân giúp đỡ trong cuộc sống: Bắc
 • Hỉ thần (Cưới xin-Con cái): Đông Bắc
 • Tài thần (Kinh doanh buôn bán, khởi sự công việc, tài lộc sự nghiệp, học hành thi cử): Chính Nam

+ Màu sắc nên mặc đầu năm: Đen, Xanh Lá Cây, Hồng

+ Tuổi nên nhờ xông nhà, mở hàng: 1997, 1982, 1983, 1974, 1967.

+ Tuổi nên tránh nhờ: Tất cả các con giáp Tý, Ngọ, Mão, Dậu.

3 - Tuổi 1982:
+ Hướng xuất hành tốt mùng 1:

 • May mắn, thuận lợi: Bắc
 • Tiền bạc, tài lộc: Đông
 • Tốt tổng quan: Đông Nam
 • Gặp quý nhân giúp đỡ trong cuộc sống: Nam
 • Hỉ thần (Cưới xin-Con cái): Đông Bắc
 • Tài thần (Kinh doanh buôn bán, khởi sự công việc, tài lộc sự nghiệp, học hành thi cử): Chính Nam

+ Màu sắc nên mặc đầu năm: Vàng, Đen, Trắng, Xám.

+ Tuổi nên nhờ xông nhà, mở hàng: 1993, 1992, 1984, 1971.

+ Tuổi nên tránh nhờ: Tất cả các con giáp Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

4 - Tuổi 1983:
+ Hướng xuất hành tốt mùng 1:

 • May mắn, thuận lợi: Tây
 • Tiền bạc, tài lộc: Tây Nam
 • Tốt tổng quan: Tây Bắc
 • Gặp quý nhân giúp đỡ trong cuộc sống: Đông Bắc
 • Hỉ thần (Cưới xin-Con cái): Đông Bắc
 • Tài thần (Kinh doanh buôn bán, khởi sự công việc, tài lộc sự nghiệp, học hành thi cử): Chính Nam

+ Màu sắc nên mặc đầu năm: Vàng, Đen, Trắng

+ Tuổi nên nhờ xông nhà, mở hàng: 1993, 1985, 1984, 1970.

+ Tuổi nên tránh nhờ: Tất cả các con giáp Dần, Thân, Tỵ, Hợi

5 - Tuổi 1984:
+ Hướng xuất hành tốt mùng 1:

 • May mắn, thuận lợi: Đông Bắc
 • Tiền bạc, tài lộc: Tây Bắc
 • Tốt tổng quan: Tây Nam
 • Gặp quý nhân giúp đỡ trong cuộc sống: Tây
 • Hỉ thần (Cưới xin-Con cái): Đông Bắc
 • Tài thần (Kinh doanh buôn bán, khởi sự công việc, tài lộc sự nghiệp, học hành thi cử): Chính Nam

+ Màu sắc nên mặc đầu năm: Vàng, Nâu, Trắng, Xám, Đen.

+ Tuổi nên nhờ xông nhà, mở hàng: 1990, 1998, 1977

+ Tuổi nên tránh nhờ: Tất cả các con giáp Tỵ, Ngọ, Mão, Dậu.

6 - Tuổi 1985:
+ Hướng xuất hành tốt mùng 1:

 • May mắn, thuận lợi: Tây Nam
 • Tiền bạc, tài lộc: Tây
 • Tốt tổng quan: Đông Bắc
 • Gặp quý nhân giúp đỡ trong cuộc sống: Tây Bắc
 • Hỉ thần (Cưới xin-Con cái): Đông Bắc
 • Tài thần (Kinh doanh buôn bán, khởi sự công việc, tài lộc sự nghiệp, học hành thi cử): Chính Nam

+ Màu sắc nên mặc đầu năm: Vàng, Nâu, Trắng, Xám, Đen.

+ Tuổi nên nhờ xông nhà, mở hàng: 1990, 1998, 1999, 1977.

+ Tuổi nên tránh nhờ: Tất cả các con giáp Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

7 - Tuổi 1986:
+ Hướng xuất hành tốt mùng 1:

 • May mắn, thuận lợi: Tây Bắc
 • Tiền bạc, tài lộc: Đông Bắc
 • Tốt tổng quan: Tây
 • Gặp quý nhân giúp đỡ trong cuộc sống: Tây Nam
 • Hỉ thần (Cưới xin-Con cái): Đông Bắc
 • Tài thần (Kinh doanh buôn bán, khởi sự công việc, tài lộc sự nghiệp, học hành thi cử): Chính Nam

+ Màu sắc nên mặc đầu năm: Hồng, Tím, Đỏ, Xanh lá cây.

+ Tuổi nên nhờ xông nhà, mở hàng: 1988, 1981, 1973, 1972.

+ Tuổi nên tránh nhờ: Tất cả các con giáp Dần, Thân, Tỵ, Hợi.

8 - Tuổi 1987:
+ Hướng xuất hành tốt mùng 1:

 • May mắn, thuận lợi: Đông
 • Tiền bạc, tài lộc: Bắc
 • Tốt tổng quan: Nam
 • Gặp quý nhân giúp đỡ trong cuộc sống: Đông Nam
 • Hỉ thần (Cưới xin-Con cái): Đông Bắc
 • Tài thần (Kinh doanh buôn bán, khởi sự công việc, tài lộc sự nghiệp, học hành thi cử): Chính Nam

+ Màu sắc nên mặc đầu năm: Hồng, Tím, Đỏ, Xanh lá cây.

+ Tuổi nên nhờ xông nhà, mở hàng: 1988, 1989, 1980, 1973.

+ Tuổi nên tránh nhờ: Tất cả các con giáp Tý, Ngọ, Mão, Dậu.

9 - Tuổi 1988:
+ Hướng xuất hành tốt mùng 1:

 • May mắn, thuận lợi: Đông Nam
 • Tiền bạc, tài lộc: Nam
 • Tốt tổng quan: Bắc
 • Gặp quý nhân giúp đỡ trong cuộc sống: Đông
 • Hỉ thần (Cưới xin-Con cái): Đông Bắc
 • Tài thần (Kinh doanh buôn bán, khởi sự công việc, tài lộc sự nghiệp, học hành thi cử): Chính Nam

+ Màu sắc nên mặc đầu năm: Đen, Xanh lá cây, hồng, đỏ.

+ Tuổi nên nhờ xông nhà, mở hàng: 1996, 1983, 1974, 1975, 1966, 1967.

+ Tuổi nên tránh nhờ: Tất cả các con giáp Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

10 - Tuổi 1989:
+ Hướng xuất hành tốt mùng 1:

 • May mắn, thuận lợi: Tây Bắc
 • Tiền bạc, tài lộc: Đông Bắc
 • Tốt tổng quan: Tây
 • Gặp quý nhân giúp đỡ trong cuộc sống: Tây Nam
 • Hỉ thần (Cưới xin-Con cái): Đông Bắc
 • Tài thần (Kinh doanh buôn bán, khởi sự công việc, tài lộc sự nghiệp, học hành thi cử): Chính Nam

+ Màu sắc nên mặc đầu năm: Đen, Xanh lá cây, Hồng, Đỏ.

+ Tuổi nên nhờ xông nhà, mở hàng: 1996, 1997, 1982, 1975, 1966, 1967.

+ Tuổi nên tránh nhờ: Tất cả các con giáp Dần, Thân, Tỵ, Hợi.

11 - Tuổi 1990:
+ Hướng xuất hành tốt mùng 1:

 • May mắn, thuận lợi: Nam
 • Tiền bạc, tài lộc: Đông Nam
 • Tốt tổng quan: Đông
 • Gặp quý nhân giúp đỡ trong cuộc sống: Bắc
 • Hỉ thần (Cưới xin-Con cái): Đông Bắc
 • Tài thần (Kinh doanh buôn bán, khởi sự công việc, tài lộc sự nghiệp, học hành thi cử): Chính Nam

+ Màu sắc nên mặc đầu năm: Hồng, Đỏ, Tím, Vàng, Nâu.

+ Tuổi nên nhờ xông nhà, mở hàng: 1986, 1979, 1978, 1965.

+ Tuổi nên tránh nhờ: Tất cả các con giáp Tý, Ngọ, Mão, Dậu.

12 - Tuổi 1991:
+ Hướng xuất hành tốt mùng 1:

 • May mắn, thuận lợi: Bắc
 • Tiền bạc, tài lộc: Đông
 • Tốt tổng quan: Đông Nam
 • Gặp quý nhân giúp đỡ trong cuộc sống: Nam
 • Hỉ thần (Cưới xin-Con cái): Đông Bắc
 • Tài thần (Kinh doanh buôn bán, khởi sự công việc, tài lộc sự nghiệp, học hành thi cử): Chính Nam

+ Màu sắc nên mặc đầu năm: Hồng, Đỏ, Tím, Vàng, Nâu

+ Tuổi nên nhờ xông nhà, mở hàng: 1986, 1987, 1978, 1965.

+ Tuổi nên tránh nhờ: Tất cả các con giáp Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

13 - Tuổi 1992:
+ Hướng xuất hành tốt mùng 1:

 • May mắn, thuận lợi: Tây
 • Tiền bạc, tài lộc: Tây Nam
 • Tốt tổng quan: Tây Bắc
 • Gặp quý nhân giúp đỡ trong cuộc sống: Đông Bắc
 • Hỉ thần (Cưới xin-Con cái): Đông Bắc
 • Tài thần (Kinh doanh buôn bán, khởi sự công việc, tài lộc sự nghiệp, học hành thi cử): Chính Nam

+ Màu sắc nên mặc đầu năm: Vàng, Nâu, Trắng, Xám, Đen

+ Tuổi nên nhờ xông nhà, mở hàng: 1991, 1990, 1976, 1977.

+ Tuổi nên tránh nhờ: Tất cả các con giáp Dần, Thân, Tỵ, Hợi.

14 - Tuổi 1993:
+ Hướng xuất hành tốt mùng 1:

 • May mắn, thuận lợi: Đông Bắc
 • Tiền bạc, tài lộc: Tây Bắc
 • Tốt tổng quan: Tây Nam
 • Gặp quý nhân giúp đỡ trong cuộc sống: Tây
 • Hỉ thần (Cưới xin-Con cái): Đông Bắc
 • Tài thần (Kinh doanh buôn bán, khởi sự công việc, tài lộc sự nghiệp, học hành thi cử): Chính Nam

+ Màu sắc nên mặc đầu năm: Vàng, Nâu, Trắng, Xám, Đen.

+ Tuổi nên nhờ xông nhà, mở hàng: 1991, 1976, 1977, 1968.

+ Tuổi nên tránh nhờ: Tất cả các con giáp Tý, Ngọ, Mão, Dậu.

15 - Tuổi 1994:
+ Hướng xuất hành tốt mùng 1:

 • May mắn, thuận lợi: Tây Nam
 • Tiền bạc, tài lộc: Tây
 • Tốt tổng quan: Đông Bắc
 • Gặp quý nhân giúp đỡ trong cuộc sống: Tây Bắc
 • Hỉ thần (Cưới xin-Con cái): Đông Bắc
 • Tài thần (Kinh doanh buôn bán, khởi sự công việc, tài lộc sự nghiệp, học hành thi cử): Chính Nam

+ Màu sắc nên mặc đầu năm: Đỏ, Hồng, Tím, Xanh lá cây.

+ Tuổi nên nhờ xông nhà, mở hàng: 1989, 1981, 1972.

+ Tuổi nên tránh nhờ: Tất cả các con giáp Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

16 - Tuổi 1995:
+ Hướng xuất hành tốt mùng 1:

 • May mắn, thuận lợi: Tây Bắc
 • Tiền bạc, tài lộc: Đông Bắc
 • Tốt tổng quan: Tây
 • Gặp quý nhân giúp đỡ trong cuộc sống: Tây Nam
 • Hỉ thần (Cưới xin-Con cái): Đông Bắc
 • Tài thần (Kinh doanh buôn bán, khởi sự công việc, tài lộc sự nghiệp, học hành thi cử): Chính Nam

+ Màu sắc nên mặc đầu năm: Đỏ, Hồng, Tím, Xanh lá cây

+ Tuổi nên nhờ xông nhà, mở hàng: 1988, 1981, 1972, 1973.

+ Tuổi nên tránh nhờ: Tất cả các con giáp Dần, Thân, Tỵ, Hợi.

17 - Tuổi 1996:
+ Hướng xuất hành tốt mùng 1:

 • May mắn, thuận lợi: Đông
 • Tiền bạc, tài lộc: Bắc
 • Tốt tổng quan: Nam
 • Gặp quý nhân giúp đỡ trong cuộc sống: Đông Nam
 • Hỉ thần (Cưới xin-Con cái): Đông Bắc
 • Tài thần (Kinh doanh buôn bán, khởi sự công việc, tài lộc sự nghiệp, học hành thi cử): Chính Nam

+ Màu sắc nên mặc đầu năm: Xám, Vàng,Trắng, Đen, Xanh biển.

+ Tuổi nên nhờ xông nhà, mở hàng: 1992, 1985, 1971, 1962.

+ Tuổi nên tránh nhờ: Tất cả các con giáp Tý, Ngọ, Mão, Dậu.

18 - Tuổi 1997:
+ Hướng xuất hành tốt mùng 1:

 • May mắn, thuận lợi: Đông Nam
 • Tiền bạc, tài lộc: Nam
 • Tốt tổng quan: Bắc
 • Gặp quý nhân giúp đỡ trong cuộc sống: Đông
 • Hỉ thần (Cưới xin-Con cái): Đông Bắc
 • Tài thần (Kinh doanh buôn bán, khởi sự công việc, tài lộc sự nghiệp, học hành thi cử): Chính Nam

+ Màu sắc nên mặc đầu năm: Xám, Vàng, Trắng, Đen, Xanh biển.

+ Tuổi nên nhờ xông nhà, mở hàng: 1992, 1993, 1984, 1971, 1963, 1962.

+ Tuổi nên tránh nhờ: Tất cả các con giáp Thìn, Tuất, Dửu, Mùi.

19 - Tuổi 1998:
+ Hướng xuất hành tốt mùng 1:

 • May mắn, thuận lợi: Tây Bắc
 • Tiền bạc, tài lộc: Đông Bắc
 • Tốt tổng quan: Tây
 • Gặp quý nhân giúp đỡ trong cuộc sống: Tây Nam
 • Hỉ thần (Cưới xin-Con cái): Đông Bắc
 • Tài thần (Kinh doanh buôn bán, khởi sự công việc, tài lộc sự nghiệp, học hành thi cử): Chính Nam

+ Màu sắc nên mặc đầu năm: Đỏ, Tím, Hồng, Vàng, Nâu

+ Tuổi nên nhờ xông nhà, mở hàng: 1994, 1995, 1979, 1964, 1965.

+ Tuổi nên tránh nhờ: Tất cả các con giáp Dần, Thân, Tỵ, Hợi.

20 - Tuổi 1999:
+ Hướng xuất hành tốt mùng 1:

 • May mắn, thuận lợi: Nam
 • Tiền bạc, tài lộc: Đông Nam
 • Tốt tổng quan: Đông
 • Gặp quý nhân giúp đỡ trong cuộc sống: Bắc
 • Hỉ thần (Cưới xin-Con cái): Đông Bắc
 • Tài thần (Kinh doanh buôn bán, khởi sự công việc, tài lộc sự nghiệp, học hành thi cử): Chính Nam

+ Màu sắc nên mặc đầu năm: Đỏ, Tím, Hồng, Vàng, Nâu

+ Tuổi nên nhờ xông nhà, mở hàng: 1994, 1995, 1986, 1979, 1964, 1965.

+ Tuổi nên tránh nhờ: Tất cả các con giáp Tý, Ngọ, Mão, Dậu.

21 - Tuổi 2000:
+ Hướng xuất hành tốt mùng 1:

 • May mắn, thuận lợi: Nam
 • Tiền bạc, tài lộc: Đông
 • Tốt tổng quan: Bắc
 • Gặp quý nhân giúp đỡ trong cuộc sống: Đông Nam
 • Hỉ thần (Cưới xin-Con cái): Đông Bắc
 • Tài thần (Kinh doanh buôn bán, khởi sự công việc, tài lộc sự nghiệp, học hành thi cử): Chính Nam

+ Màu sắc nên mặc đầu năm: Xanh, Vàng, Nâu, Trắng, Hồng nhạt.

+ Tuổi nên nhờ xông nhà, mở hàng: 1999, 1998, 1990, 1977, 1969, 1968, 1960.

+ Tuổi nên tránh nhờ: Tất cả các con giáp Thìn, Tuất, Sửu, Mùi

Bình luận