Nguyễn Ngọc Khanh

Chia sẻ tri thức - Kiến tạo tương lai.

Tra cứu danh sách thoát thưởng

Admin 0 2033

Nhằm giúp CVKD có thể tra cứu được tiền thưởng thì Công ty đã có các đầu số để gọi về. Tra cứu 1 tháng 1 lần và khi gọi chỉ cần cung cấp Họ tên, Chứng minh nhân dân.

Đầu số tại miền Nam và miền Trung:

Khu vực miền Bắc:

Các bạn có thể gọi các số hổ trợ để được hướng dẫn:

Đối với các CVKD chưa đổi thẻ liên hệ ngay thu ngân tại các cơ sở thuộc Công ty điển hình HB, IE để cung cấp thông tin đổi thẻ và quan trọng nhất là cấp số tài khoản ngân hàng để khi thoát tiền Công ty sẽ chuyển về không cần lên Công ty. Lưu ý là tài khoản của ngân hàng Vietcombank nhé!

Bình luận