Nguyễn Ngọc Khanh

Chia sẻ tri thức - Kiến tạo tương lai.

Xây dựng đội ngũ nhân sự: Hướng đi cho doanh nghiệp thời kỳ suy thoái

Xây dựng đội ngũ nhân sự: Hướng đi cho doanh nghiệp thời kỳ suy thoái

Admin 0 12

Khủng hoảng kinh tế toàn cầu trong thời gian qua đã tạo ra nhiều thách thức đối với sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp VN. Trong khoảng thời gian từ đây tới 2010, các doanh nghiệp VN cần làm gì để đối phó và tồn tại qua thời kỳ suy thoái này? Cắt giảm các khoản chi phí về hành chính, marketing, nhân sự? Thay đổi cơ cấu tổ chức và cải tạo bộ máy nhân sự? Cắt giảm nhân sự, sáp nhập công ty? Tập trung vào các giá trị cốt lõi để tăng tính cạnh tranh?

Cho dù doanh nghiệp bạn chọn hướng đi nào, thì việc hoàn thiện đội ngũ nhân sự luôn đóng vai trò quan trọng, được xem như là “nguyên khí” của doanh nghiệp nhằm thích nghi với hoàn cảnh hiện tại và vươn đến sự phát triển bền vững trong tương lai khi khủng hoảng đi qua. Thực tế, việc tái cơ cấu tổ chức và nhân sự cũng không đơn giản.

Doanh nghiệp cần có sự hỗ trợ của các đơn vị tư vấn có chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực này. Hơn nữa, việc sử dụng dịch vụ tư vấn sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế những rủi ro trong quá trình tái cấu trúc và tiết kiệm chi phí đầu tư cho nguồn lực để thực hiện việc tái cấu trúc.

Một nhân tố then chốt quyết định thành công của quá trình tái cơ cấu về tổ chức và nhân sự là sự thấu hiểu tâm lý người lao động hay văn hóa của tổ chức vì đây chính là nhân tố giúp vận hành cả một quy trình đi theo những định hướng và mục tiêu đã đề ra. Vậy làm sao có thể thấu hiểu tâm lý người lao động hay văn hóa của tổ chức?

Nói đơn giản hơn là làm sao để những quyết định có tính chiến lược của tổ chức được toàn thể nhân viên ủng hộ và thực hiện? Câu trả lời nằm ở việc nghiên cứu sự thỏa mãn và hành vi của người lao động. Quy trình này được thiết kế bài bản phù hợp với tình hình và mục tiêu nhân sự nhằm tìm câu trả lời cho tính khả thi của các quyết định mang tính chiến lược trong thời điểm này hoặc để đánh giá mức độ ảnh hưởng của những quyết định trên nhằm có hướng điều chỉnh để vượt qua khủng hoảng.

Việc thấu hiểu tâm lý người lao động sẽ tạo nên bộ máy nhân sự thật sự phù hợp với môi trường văn hóa của doanh nghiệp, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Vậy đâu là quy trình, giải pháp hợp lý cho doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng?

Thực hiện cải tổ bộ máy nhân sự và tái cấu trúc công ty dựa trên nền tảng nghiên cứu về sự thỏa mãn và hành vi của người lao động hay chỉ thực hiện một trong hai hình thức nêu trên? Doanh nghiệp có thể có được câu trả lời phù hợp để ứng phó với khủng hoảng bằng cách tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn về cải tổ bộ máy nhân sự hoặc nghiên cứu mức độ thỏa mãn và hành vi của người lao động.

Bình luận